Er zullen sneltesten worden afgenomen bij officials, pers, ge-accrediteerden, medewerkers van de organisatie en de begeleiders van de renners.

Deze zullen plaatsvinden in het Githo, dezelfde locatie als waar de vergaderingen zullen doorgaan, gelegen Gemeentestraat 41 te 2560 Nijlen.

Het afnemen zal gebeuren door een hiervoor aangestelde arts en twee assistenten, dewelke aanwezig zullen zijn zondagvoormiddag tussen 8.00 uur en 12.00 uur.